?rodki do redukcji chromu VI

Wczesna wytrzyma?o?? Redukcja wody Zdolno?? do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie w?a?ciwo?ci roboczych

CHRYSO®Reductis 50
Wysokowydajny ?rodek obni?aj?cy zawarto?? Chromu VI w cemencie.
Szczegó?y produktu