Środki do redukcji chromu VI

Wczesna wytrzymałość Redukcja wody Zdolność do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie właściwości roboczych

CHRYSO®Reductis 50
Wysokowydajny ?rodek obni?aj?cy zawarto?? Chromu VI w cemencie.
Szczegóły produktu