Aktywatory wytrzymałości 2 dniowej

CHRYSO®AMA 42 E
CHRYSO®AMA 42 E jest domieszk? wspomagaj?c? proces mielenia opracowan? w celu zwi?kszenia wczesnej wytrzyma?o?ci mechanicznej cementu. Zawiera ?rodki ii wspomagaj?ce...
Szczegóły produktu