Aktywatory wytrzymałości 28 dniowej

CHRYSO®AMA 30 L
CHRYSO®AMA 30 L jest domieszk? wspomagaj?c? proces mielenia opracowan? w celu zwi?kszenia wytrzyma?o?ci normowej (28-dniowej) cementów oraz do optymalizacji...
Szczegóły produktu