SKONTAKTUJ SI? Z NAMI

-

Masz prawo do wgl?du, modyfikacji, zmiany lub usuni?cia danych , dotycz?cych Ciebie (art.34 z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978). Je?li chcesz skorzysta? z tego prawa, nale?y wys?a? zapytanie do firmy CHRYSO Polska Sp.z o.o., Wi?niowa 40B/14, 02-520 Warszawa lub e-mail : biuro@chryso.pl biuro@chryso.pl lub CHRYSO Polska Sp. z o.o. Al. Niepodleg?o?ci 18 02 – 653 Warszawa