Domieszki upłynniające

CHRYSO®Gypfly CA 40
CHRYSO®Gypfly CA 40 to ?rodek na bazie naftalenów, przeznaczony do poprawy ciek?o?ci gipsu przy produkcji p?yt kartonowo-gipsowych.
Szczegóły produktu