Domieszki modyfikujące lepkość

CHRYSO®Plast V70
CHRYSO®Plast V70 jest domieszk? uplastyczniaj?c?, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast V90
CHRYSO®Plast V90 jest domieszk? modyfikuj?c? lepko??, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Quad 20
Compliance
CHRYSO®Quad 20 jest domieszk? do betonu zwi?kszaj?c? lepko?? zaczynu cementowego o ograniczonym wp?ywie na konsystencj? mieszanki betonowej.
Szczegóły produktu