Domieszki uplastyczniające

CHRYSO®Optima 203
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/uplastyczniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 380
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca
Szczegóły produktu