Domieszki uplastyczniajace

CHRYSO®Optima 380
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca
Szczegóły produktu