Domieszki up?ynniaj?ce

CHRYSO®Optima 206
Compliance
CHRYSO®Optima 206 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 207
Compliance
CHRYSO®Fluid Optima 207 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 350
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 226
Compliance
CHRYSO®Optima 226 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 291
Compliance
CHRYSO®Optima 291 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 292
Compliance
CHRYSO®Optima 292 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 294
Compliance
CHRYSO®Optima 294 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Premia 515
Compliance
CHRYSO®Premia 515 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®EnviroMix®178
Compliance
CHRYSO®EnviroMix®178 jest wielosk?adnikow? domieszk? do betonu. Jej formu?a opiera si? na wyselekcjonowanych rodzajach aktywnych komponentów oraz proporcjach dobranych...
Szczegó?y produktu