Domieszki do zastosowań specjalnych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Szczegóły produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegóły produktu