Domieszki do zastosowań specjalnych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwiększająca wiąźliwość wody / Domieszka do mieszanki betonowej układanej pod wodą
Szczegóły produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegóły produktu