Domieszki modyfikuj?ce lepko??

CHRYSO®Plast V70
CHRYSO®Plast V70 jest domieszk? uplastyczniaj?c?, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast V90
CHRYSO®Plast V90 jest domieszk? modyfikuj?c? lepko??, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Szczegó?y produktu