Domieszki przyspieszające wiązanie

CHRYSO®Xel Time 44
Compliance
CHRYSO®Xel Time 44 jest domieszk?, która dzi?ki swej specyficznej formule przyspiesza twardnienie betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel 680 EMx
Compliance
CHRYSO®Xel 680 EMx jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej temperatury.
Szczegóły produktu