Domieszki uszczelniaj?ce, redukuj?ce wykwity

CHRYSO®Fuge E
Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca
Szczegóły produktu