Domieszki uszczelniające, redukujące wykwity

CHRYSO®Fuge E
Compliance
Domieszka uszczelniająca
Szczegóły produktu