Powierzchniowe środki opóźniające wiązanie

CHRYSO®Deco Lav P
Gama 8 powierzchniowych ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie na bazie wody. Z racji aplikacji na powierzchni? mieszanki betonowej nazywamy je ?rodkami lub dezaktywatorami...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Lav Gel
CHRYSO®Lav Gel jest ?rodkiem opó?niaj?cym wi?zanie, stosowanym na powierzchni? mieszanki betonowej – tzw. dezaktywatorem „pozytywnym”.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Deco Net
CHRYSO®Deco Net jest skoncentrowanym produktem na bazie kwasu, który rozpuszcza zabrudzenia betonem, zapraw? i zaczynem
Szczegóły produktu