Środki opóźniające wiązanie stosowane na formy

CHRYSO®Lav Prec
?rodek ochronny dla form. U?atwia czyszczenie form stosowanych w technologii betonu z eksponowanym kruszywem z u?yciem ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie CHRYSO®Deco Lav N...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Deco Lav N
Gama 10 ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie na bazie rozpuszczalnika. Z racji aplikacji na formy nazywamy je ?rodkami lub dezaktywatorami „negatywnymi”.
Szczegóły produktu