Domieszki up?ynniaj?ce

CHRYSO®Plast AP
Compliance
CHRYSO®Plast AP jest bezchlorkow? domieszk? specjalnie zaprojektowan? do stosowania w mieszance betonowej o konsystencji wilgotnej.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast VP
Compliance
CHRYSO®Plast VP jest bezchlorkow? domieszk? specjalnie zaprojektowan? do stosowania w mieszance betonowej o konsystencji wilgotnej.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast XPr
Compliance
CHRYSO®Plast XPr jest domieszk? nowej generacji – redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast Alpha 46
Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 46 jest domieszk? opracowan? specjalnie dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej, dla elementów rozformowywanych natychmiastowo. Jest szczególnie...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast Alpha 302
Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 302 jest domieszk? opracowan? specjalnie dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej, stosowanej w produkcji elementów prefabrykowanych,...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Alpha 210
Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 210 jest domieszk? nowej generacji – redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Alpha 303
Compliance
Domieszka specjalna dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Alpha 304
Compliance
Domieszka specjalna dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Alpha 306
Compliance
Domieszka specjalna dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
Szczegó?y produktu