Środki do rozformowywania opóźnionego

CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS
CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS jest środkiem do opóźnionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który po naniesieniu na powierzchnie form metalowych, plastikowych...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY
CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania, o sk?adzie wykorzystuj?cym baz? ro?linn?, a zatem bezpieczn? dla ?rodowiska naturalnego.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem DPV Eco 1
CHRYSO®Dem DPV Eco 2 jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), o sk?adzie czysto ro?linnym, a zatem bezpiecznym dla u?ytkowników.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Eco 2 - DPV
CHRYSO®Dem Eco 2 - DPV jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), o sk?adzie czysto ro?linnym, a zatem bezpiecznym dla u?ytkowników
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS
CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który nie zawiera ?adnych rozpuszczalników.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV
CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), wytwarzanym jako emulsja wykorzystuj?ca baz? ro?linn?
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem DEV Ekla 20
CHRYSO®Dem DEV Ekla 20 jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), wytwarzanym jako emulsja wykorzystuj?ca baz? ro?linn?
Szczegóły produktu