Domieszki uszczelniaj?ce, redukuj?ce wykwity

CHRYSO®Fuge C
Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fuge 3
Compliance Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca do betonu i zapraw, z dodatkowym efektem uplastycznienia mieszanki
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Pareflo 10
Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca. Domieszka redukuj?ca wykwity
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fuge SL
Domieszka uszczelniaj?ca
Szczegó?y produktu