Środki do rozformowywania opóźnionego

CHRYSO®Dem Elio M31 - DMR
CHRYSO®Dem Elio M31 - DMR jest ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który po naniesieniu na powierzchnie form metalowych, plastikowych czy drewnianych...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN
CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym). Umo?liwia rozformowanie ka?dego rodzaju stwardnia?ego betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS
CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który nie zawiera ?adnych rozpuszczalników.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Dem Graisse - DMR
CHRYSO®Dem Graisse to produkt pozwalaj?cy na opó?nienie momentu rozformowania.
Szczegóły produktu