Domieszki przyśpieszające wiązanie

CHRYSO®Xel Time 44
Compliance
CHRYSO®Xel Time 44 jest domieszk?, która dzi?ki swej specyficznej formule przyspiesza twardnienie betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel CLS
Compliance
CHRYSO®Xel CLS jest chlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? reakcj? hydratacji cementu i znacznie zwi?kszaj?c? przyrost wytrzyma?o?ci betonu we wczesnym okresie dojrzewania.
Szczegóły produktu