Domieszki upłynniające o wysokiej redukcji wody

neomere®FLOW 570S
neomere®FLOW 570S to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwi?kszaj?cy p?ynno?? i podatno?? na obróbk? zaczynów gipsowych.
Szczegóły produktu
neomere®FLOW 580N
  neomere ® FLOW 580N to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwi?kszaj?cy p?ynno?? i podatno?? na obróbk? zaczynów...
Szczegóły produktu