?rodki ochronne dla powierzchni metalowych

CHRYSO®HD
?rodek utwardzaj?cy powierzchnie elelmentów z betonu i zapraw.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®FiniSol Mat
CHRYSO®FiniSol Mat - produkt do zabezpieczania powierzchni elementów z betonu i zaprawy.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®FiniSol Brut
Szczegó?y produktu