Domieszki uplastyczniaj?ce

CHRYSO®Optima 203
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/uplastyczniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Omega 132
Compliance
CHRYSO®Omega 132 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast Alpha 46
Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 46 jest domieszk? opracowan? specjalnie dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej, dla elementów rozformowywanych natychmiastowo. Jest szczególnie...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Plast Alpha 302
Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 302 jest domieszk? opracowan? specjalnie dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej, stosowanej w produkcji elementów prefabrykowanych,...
Szczegó?y produktu