Środki napowietrzające

CHRYSO®Air A
Compliance
Domieszka napowietrzająca
Szczegóły produktu
CHRYSO®Air A10
Compliance
Domieszka napowietrzająca
Szczegóły produktu
CHRYSO®Air LB
Compliance
CHRYSO®Air LB jest domieszk? napowietrzaj?c?, umo?liwiaj?c? formowanie si? w betonie i w zapra-wach stabilnych mikrop?cherzyków powietrza.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Air R2
Compliance
Domieszka napowietrzaj?ca. Wywo?uje w mieszance betonowej efekt uplastycznienia lub umo?liwia redukcj? ilo?ci wody zarobowej przy zachowaniu sta?ej konsystencji Drobne...
Szczegóły produktu