Makrow?ókna

CHRYSO®Fibre S40
CHRYSO®Fibre S40 to w?ókna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny dwóch surowców o wysokiej wytrzyma?o?ci na rozci?ganie.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fibre S50
Compliance
CHRYSO®Fibre S50 to w?ókna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny dwóch surowców o wysokiej wytrzyma?o?ci na rozci?ganie
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fibre S-Crete 500
Compliance
CHRYSO®Fibre S-Crete 500 to w?ókna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny surowców o wysokiej wytrzyma?o?ci na rozci?ganie
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fibre G54
Compliance
W?ókna polimerowe – makrow?ókna do stosowania konstrukcyjnego
Szczegó?y produktu