Domieszki up?ynniaj?ce

CHRYSO®Fluid CE 40
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid CE 30
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid CB
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid AG
Compliance
CHRYSO®Fluid AG jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid GT
Compliance
CHRYSO®Fluid GT jest syntetyczn? domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanej, sulfonowanej polimelaminy.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid 122
Compliance
CHRYSO®Fluid 122 jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 200
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 207
Compliance
CHRYSO®Fluid Optima 207 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 220
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/uplastyczniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Spolos X
Compliance
CHRYSO®Spolos X jest domieszk? wytwarzan? na bazie modyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Omega 128
Compliance
CHRYSO®Omega 128 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Omega 149
Compliance
CHRYSO®Omega 149 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Omega 142
Compliance
CHRYSO®Omega 142 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowsze`j technologii polimerów hybrydowych.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Fluid RB
Compliance
CHRYSO®Fluid RB jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Optima 158
Compliance
CHRYSO®Optima 158 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Omega 147
Compliance
CHRYSO®Omega 147 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegó?y produktu
CHRYSO® Fluid CR
Compliance
CHRYSO®Fluid CR jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Delta 202
Compliance
CHRYSO ® Delta 202  jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Delta 204
Compliance
CHRYSO ® Delta 204  jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii...
Szczegó?y produktu