?rodki napowietrzaj?ce

CHRYSO®Air A
Compliance
Domieszka napowietrzaj?ca
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Air LB
Compliance
CHRYSO®Air LB jest domieszk? napowietrzaj?c?, umo?liwiaj?c? formowanie si? w betonie i w zapra-wach stabilnych mikrop?cherzyków powietrza.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®BR
Compliance
Domieszka napowietrzaj?ca / Domieszka specjalna do betonu wype?niaj?cego
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Air R2
Compliance
Domieszka napowietrzaj?ca. Wywo?uje w mieszance betonowej efekt uplastycznienia lub umo?liwia redukcj? ilo?ci wody zarobowej przy zachowaniu sta?ej konsystencji Drobne...
Szczegó?y produktu