Domieszki opóźniające wiązanie

CHRYSO®Tard CHR
Compliance
Domieszka opóźniająca wiązanie
Szczegóły produktu