Domieszki opóźniające wiązanie

CHRYSO®Tard CHR
Compliance
Domieszka opó?niaj?ca wi?zanie
Szczegóły produktu