Domieszki do zastosowa? specjalnych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Pompe
?rodek u?atwiajacy pompowanie
Szczegó?y produktu