Domieszki do zastosowań specjalnych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Szczegóły produktu
CHRYSO®Pompe
?rodek u?atwiajacy pompowanie
Szczegóły produktu