Domieszki uplastyczniające

CHRYSO®Omega 146
Compliance
CHRYSO®Omega 146 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 100
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych fosfonianów. Specjalnie zaprojektowana struktura molekularna...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 144
Compliance
CHRYSO®Omega 144 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 209
Compliance
CHRYSO®Plast 209 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 460
Compliance
CHRYSO®Plast 460 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast CER
Compliance
CHRYSO®Plast CER jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie specjalnie dobranych zwi?zków organicznych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast CER 50
Compliance
CHRYSO®Plast CER 50 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie specjalnie dobranych zwi?zków organicznych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 132
Compliance
CHRYSO®Omega 132 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 461
Compliance
CHRYSO®Plast 461 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos Y
Compliance
CHRYSO®Spolos Y jest domieszk? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów. Charakteryzuje si? podwójnym dzia?aniem: uplastycznia mieszank? betonow? oraz przyspiesza...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos NL
Compliance
CHRYSO®Spolos NL jest domieszk? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów. Charakteryzuje si? podwójnym dzia?aniem: uplastycznia mieszank? betonow? oraz przyspiesza...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 760
Compliance
CHRYSO®Plast 760 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 850
Compliance
CHRYSO®Plast 850 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 106
CHRYSO®Omega 106 jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 331
Compliance
CHRYSO®Plast 331 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Plast 358
Compliance
CHRYSO®Plast 358 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie specjalnie dobranych zwi?zków organicznych.
Szczegóły produktu
CHRYSO® Plast 317
Compliance
Szczegóły produktu