Dodatki mineralne

CHRYSO®Silica
Compliance
CHRYSO®Silica jest drobnoziarnist? krzemionk? sk?adaj?c? si? g?ównie z kulistych ziaren bezpostaciowego dwutlenku krzemu uzyskiwan? podczas procesu wytapiania...
Szczegóły produktu