Domieszki przyspieszające wiązanie

CHRYSO®Xel 650
Compliance
CHRYSO®Xel 650 jest bezchlorkową domieszką przyspieszającą wiązanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel CS
Compliance
CHRYSO®Xel CS jest domieszką przyspieszającą twardnienie betonu. Działa jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach. Przyspiesza...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel 384
Compliance
CHRYSO®Xel 384 jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos T
Compliance
CHRYSO®Spolos T jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos TR
Compliance
CHRYSO®Spolos TR jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos TCE
CHRYSO®Spolos TCE jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos 2T
CHRYSO®Spolos 2T jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych
Szczegóły produktu