Preparaty do pielęgnacji powierzchni betonowych

CHRYSO®Cure HPE
CHRYSO®Cure HPE jest p?ynnym, gotowym do u?ycia ?rodkiem na bazie wody do piel?gnacji ?wie?ych betonów, zapraw, innych pow?ok zawieraj?cych cement oraz elementów ?wie?o...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Cure HPS
Gotowy do u?ycia p?ynny ?rodek do piel?gnacji ?wie?ego betonu, zapraw oraz innych pow?ok zawieraj?cych cement.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Cure HPP
CHRYSO®Cure HPP jest p?ynnym, gotowym do u?ycia ?rodkiem na bazie wody do piel?gnacji ?wie?ych betonów, zapraw, innych pow?ok zawieraj?cych cement oraz elementów ?wie?o...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Cure CDS
Szczegóły produktu