Powierzchniowe środki opóźniające wiązanie

CHRYSO®Deco Lav P
Gama 8 powierzchniowych ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie na bazie wody. Z racji aplikacji na powierzchni? mieszanki betonowej nazywamy je ?rodkami lub dezaktywatorami...
Szczegóły produktu