Domieszki uplynniajace

CHRYSO®Fluid CE 40
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid CE 30
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid CB
Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid AG
Compliance
CHRYSO®Fluid AG jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 185
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid GT
Compliance
CHRYSO®Fluid GT jest syntetyczn? domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanej, sulfonowanej polimelaminy.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid 122
Compliance
CHRYSO®Fluid 122 jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 175
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 200
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 206
Compliance
CHRYSO®Optima 206 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 207
Compliance
CHRYSO®Fluid Optima 207 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 220
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/uplastyczniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 350
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos X
Compliance
CHRYSO®Spolos X jest domieszk? wytwarzan? na bazie modyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 128
Compliance
CHRYSO®Omega 128 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 149
Compliance
CHRYSO®Omega 149 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 142
Compliance
CHRYSO®Omega 142 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowsze`j technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Fluid RB
Compliance
CHRYSO®Fluid RB jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 158
Compliance
CHRYSO®Optima 158 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Omega 147
Compliance
CHRYSO®Omega 147 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO® Fluid CR
Compliance
CHRYSO®Fluid CR jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 226
Compliance
CHRYSO®Optima 226 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 291
Compliance
CHRYSO®Optima 291 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 292
Compliance
CHRYSO®Optima 292 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Optima 294
Compliance
CHRYSO®Optima 294 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Delta 202
Compliance
CHRYSO ® Delta 202  jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Delta 204
Compliance
CHRYSO ® Delta 204  jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii...
Szczegóły produktu
CHRYSO®EnviroMix®178
Compliance
CHRYSO®EnviroMix®178 jest wielosk?adnikow? domieszk? do betonu. Jej formu?a opiera si? na wyselekcjonowanych rodzajach aktywnych komponentów oraz proporcjach dobranych...
Szczegóły produktu