Domieszki opó?niaj?ce wi?zanie

Wczesna wytrzyma?o?? Redukcja wody Zdolno?? do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie w?a?ciwo?ci roboczych

CHRYSO®Tard CHR
Compliance
Domieszka opó?niaj?ca wi?zanie
Szczegó?y produktu