Domieszki opóźniające wiązanie

Wczesna wytrzymałość Redukcja wody Zdolność do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie właściwości roboczych

CHRYSO®Tard CHR
Compliance
Domieszka opóźniająca wiązanie
Szczegóły produktu