Domieszki opóźniające wiązanie

Wczesna wytrzymałość Redukcja wody Zdolność do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie właściwości roboczych

CHRYSO®Tard CHR
Compliance
Domieszka opó?niaj?ca wi?zanie
Szczegóły produktu