Domieszki do zastosowań specjalnych

Wczesna wytrzymałość Redukcja wody Zdolność do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie właściwości roboczych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwiększająca wiąźliwość wody / Domieszka do mieszanki betonowej układanej pod wodą
Szczegóły produktu
CHRYSO®Pompe
Środek ułatwiający pompowanie
Szczegóły produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegóły produktu