Domieszki do zastosowań specjalnych

Wczesna wytrzymałość Redukcja wody Zdolność do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie właściwości roboczych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Szczegóły produktu
CHRYSO®Pompe
?rodek u?atwiajacy pompowanie
Szczegóły produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegóły produktu