Domieszki uszczelniające, redukujące wykwity

CHRYSO®Fuge B
Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca.  CHRYSO®Fuge B zapewnia zaprawom i betonom wysok? odporno?? na podci?ganie kapilarne oraz znacznie ogranicza lub nawet  eliminuje...
Szczegóły produktu