Domieszki przyspieszaj?ce wi?zanie

CHRYSO®Xel 650
Compliance
CHRYSO®Xel 650 jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Xel CS
Compliance
CHRYSO®Xel CS jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu. Dzia?a jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach. Przyspiesza twardnienie,...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Xel 384
Compliance
CHRYSO®Xel 384 jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Spolos T
Compliance
CHRYSO®Spolos T jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Xel 680 EMx
Compliance
CHRYSO®Xel 680 EMx jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej temperatury.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Spolos TR
Compliance
CHRYSO®Spolos TR jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegó?y produktu