Domieszki przyspieszające wiązanie

CHRYSO®Xel 650
Compliance
CHRYSO®Xel 650 jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel CS
Compliance
CHRYSO®Xel CS jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu. Dzia?a jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach. Przyspiesza twardnienie,...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel Time 44
Compliance
CHRYSO®Xel Time 44 jest domieszk?, która dzi?ki swej specyficznej formule przyspiesza twardnienie betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel 384
Compliance
CHRYSO®Xel 384 jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel CLS
Compliance
CHRYSO®Xel CLS jest chlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? reakcj? hydratacji cementu i znacznie zwi?kszaj?c? przyrost wytrzyma?o?ci betonu we wczesnym okresie dojrzewania.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos T
Compliance
CHRYSO®Spolos T jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Xel 680 EMx
Compliance
CHRYSO®Xel 680 EMx jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej temperatury.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos TR
Compliance
CHRYSO®Spolos TR jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane...
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos TCE
CHRYSO®Spolos TCE jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Spolos 2T
CHRYSO®Spolos 2T jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych
Szczegóły produktu