CHRYSO®Fluid CE 40

Compliance

CHRYSO®Fluid CE 40 ma silne działanie dyspergujące wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umożliwia produkcję plastycznych i ciekłych mieszanek przy niskiej wartości stosunku w/c.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz