CHRYSO®Premia 513

Compliance

Domieszki serii CHRYSO®Premia 500 zosta?y stworzone dla produkcji mieszanki betonowej o wysokiej podatno?ci na p?yni?cie i wype?nienie form –technologia „Fill free”. Mieszanka z zastosowaniem CHRYSO®Premia 513 charakteryzuje si? wyra?nie obni?on? lepko?ci? i d?ugim czasem zachowania sta?ej konsystencji.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz