neomere®FLOW 580N

neomere®FLOW 580N to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwi?kszaj?cy p?ynno?? i podatno?? na obróbk? zaczynów gipsowych

Karta Techniczna Pobierz