neomere®FLOW 570S

neomere®FLOW 570S to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwi?kszaj?cy p?ynno?? i podatno?? na obróbk? zaczynów gipsowych.

Karta Techniczna Pobierz