CHRYSO®ADM 831

CHRYSO®ADM 831 jest domieszk? wspomagaj?c? mielenie minera?ów przemys?owych, szczególnie rekomendowan? do cementu.

CHRYSO®ADM 831 redukuje zapotrzebowanie na wod? w procesie produkcji cementu oraz betonu i podnosi ich pocz?tkowa wytrzyma?o?? mechaniczna.

Karta Techniczna Pobierz