CHRYSO®Premia 510

CHRYSO®Premia 510 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz