CHRYSO®Premia 508

CHRYSO®Premia 508 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz