CHRYSO®Premia 507

CHRYSO®Premia 507 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz