CHRYSO®Optima 294

Compliance

CHRYSO®Optima 294 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz