CHRYSO®Optima 292

Compliance

 

CHRYSO®Optima 292 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz